EnglishDeutschČeskyFrançaisItalianoBahasa Indonesia

Boj za práva mladých lidí není terorismus

Protest proti persekuci levicové organizace mládeže, SEGI, v Baskicku

„Terorismus“ je obtížné definovat. Wikipedia nám říká, že tento pojem obecně odkazuje na násilí za politickým účelem. Když ale bomby americké armády dopadají na předměstí Bagdádu, je to označeno za „válku proti teroru“. Když mladí lidé v Euskal Herria (Baskicko) bojují za demokratická a sociální práva cestou masových demonstrací a veřejných kampaní, mohou být naopak uvězněni za tuto „teroristickou činnost“.

Teroristé beze zbraní

Přesně to se přihodilo baskické levicové organizaci mládeže, SEGI. 19.ledna 2007 označil španělský nejvyšší soud SEGI, organizaci o tisících mladých aktivistů v celém Baskicku, za „ozbrojenou skupinu nebo teroristickou organizaci“ a odsoudil 23 jejích členů na šest let vězení. Čtyři z nich byli uvězněni okamžitě, zatímco 18 dalších se vzdalo policii 3. února na veřejném protestním shromáždění v Bilbau.

Proti SEGI nejsou žádné důkazy. V předchozím procesu na počátku roku 2005 deklarovala španělská Audiencia Nacional (zvláštní soud pro zločiny zahrnující drogy a pro terorismus), že SEGI není teroristickou organizací, neboť nemůže být spojena se „střelnými zbraněmi, bombami, granáty, výbušninami a podobnými věcmi“. Nemůže být činěna odpovědnou dokonce ani za kale borroka (pouliční boje, které baskická mládež pravidelně vede proti policii). SEGI byla nicméně shledána za „nepovolenou organizaci“ a 24 aktivistů bylo odsouzeno k trestům 15 dní až 4 roky ve vězení, a to poté, co již strávili ve vězení čtyři roky při čekání na proces!

Od konání prvního procesu nebyl předložen žádný nový důkaz. Nejvyšší soud jednoduše deklaroval, že sdílení obecných cílů ozbrojené skupiny ETA – nezávislost Euskal Herria a socialismus – se rovná členství v teroristické organizaci. Touto definicí se všichni přívrženci baskické levice usilující o nezávislost (desetitisíce lidí) stávají teroristy. Na tomto základě v posledních několika letech zakázal španělský stát levicovou stranu Batasuna a další levicové volební kandidátky, zrušil vydávání novin, uzavřel rozhlasové stanice a uvěznil a mučil stovky lidí.

Represe v EU

Toto je jen jeden z mnoha příkladů obviňování z „terorismu“, využívaného k potlačování evropské levice. V Turecku byly v posledních několika málo měsících zatčeny stovky členů MLKP. Členové turecké DHKP-C jsou persekvováni po celé Evropě. Komunistický svaz mládeže v České republice byl státem rozpuštěn jednoduše proto, že hlásal zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Vzrůstající represe je součástí projektu přeměny EU na ekonomickou a vojenskou supervelmoc. Veškerý odpor k evropskému kapitálu musí být udušen.

Většina evropské populace, zejména mladí, trpí následky škrtů v sociálních službách a privatizacemi. Situace v Euskal Herria není výjimkou. Baskičtí studenti musí bojovat proti rostoucímu školnému na univerzitách jako studenti prakticky ve všech dalších zemích. Baskicko je mezi ekonomicky nejrozvinutějšími regiony iberského poloostrova, ale více jak 20% mladých lidí je nezaměstnaných. Z těch, kteří pracují, má 95% tzv. „odpadkové smlouvy“, které nezajišťují žádnou ochranu pracovního místa ani slušný příjem. Třebaže je statisíce bytů prázdných, pouze jeden z pěti mladých lidí pod 30 let žije mimo domov svých rodičů. SEGI hrála důležitou roli v boji baskické mládeže proti této bídě (například obranou mládeží okupovaných nevyužívaných domů), a proto na ni ulpěl zrak státu.

Ústředním požadavkem SEGI je sebeurčení Baskicka (možnost svobodně se rozhodnout, zda chci nezávislost a nebo ne). Baskům nikdy nebyla dána možnost demokraticky rozhodnout, zda chtějí být součástí Španělska a Francie – španělská ústava naopak obsahuje pasáž o „nerozdělitelné jednotě“ španělského státu. Za Francova fašistického režimu bylo jakékoliv vyjádření baskické identity brutálně potlačováno. V prvních masových revoltách 60. let byla za účelem destabilizace fašistického státu vojenskými akcemi vytvořena ozbrojená skupina ETA. Během tzv. „přechodu k demokracii“ v 70.letech zůstali všichni fašističtí policejní a vojenští důstojníci a státní úředníci (a mnoho politiků) na svých místech, zatímco všichni političtí vězni naopak zůstali ve vězení. Protože španělský stát odmítl uznat právo Basků na sebeurčení, pokračoval ozbrojený odpor až do dnešních dní. Tento ozbrojený odpor je obecně kontraproduktivní, neboť bombové útoky ETA odpuzují obyvatele Španělska od požadavku Basků na sebeurčení. Avšak většina baskické levice bojuje za naplnění demokratických práv Basků mírumilovnými prostředky.

Baskické hnutí mládeže vždy hrálo v odporu proti útlaku rozhodující roli, vtahujíce každou novou generaci do boje proti post-frankistickému systému. SEGI (což v baskičtině znamená „pokračovat“) je již třetí zakázanou organizací mládeže. JARRAI („vpřed!“) a HAIKA („Povstaň“) již byly zakázány dříve. Jak se ukázalo v nedávném procesu, obvinění o údajném spojení na ETU bylo smyšlenkou mající ospravedlnit politickou represi.

Omezení nacionalismu

Jako komunisté, podporujeme boje za právo na sebeurčení pro potlačené národy. Vůči strategii SEGI nebo levého či „revolučního“ nacionalismu , která spočívá na boji za nezávislost jako kroku k socialismu, jsme nicméně kritičtí. Současný mírový proces má za cíl sjednotit všechny vrstvy baskického národa (včetně kapitalistů) k zabezpečení demokratických práv. Ale demokratická práva nemohou být v rámci kapitalismu nikdy plně realizována – nejlepším důkazem toho je právě pokračující útlak a mučení v Euskal Herria, vykonávané dvěma vysoce rozvinutými kapitalistickými (a „demokratickými“) státy.

Soukromé vlastnictví výrobních prostředků vylučuje plná demokratická práva pro všechny, kteří nevlastní výrobní prostředky. Dokud bude většina populace vykořisťovaná jako námezdní pracovní síla, bude vždy existovat represe udržující toto vykořisťování a panství kapitalistů,

Španělský a francouzský stát nemají na existenci nezávislého Baskicka žádný zájem. Nezávislost by znamenala vzdát se vysoce průmyslového regionu (pro Francii pak turisticky atraktivního regionu). Jako socialisté nemáme žádný zájem na existenci nezávislého, kapitalistického Baskicka. Dominance finančního kapitálu v Baskicku znamená, že taková země by se stala imperialistickou zemí, zvyšující své bohatství vykořisťováním Třetího světa. Z tohoto důvodu podporujeme právo Basků na nezávislost (budou-li ji chtít), ale nejsme advokáti nezávislosti samotné. Naší strategií není sjednotit Basky všech tříd, ale sjednotit dělníky napříč hranicemi. Není třeba dodávat, že taková jednota může být založena pouze na rovných právech pro všechny. Španělští a evropští dělníci musí podporovat právo Basků na sebeurčení.

Každý boj proti útlaku si zasluhuje podpory. Zároveň ale musí být jasné, že pouze beztřídní společnost může zajistit osvobození od všech forem útlaku. Naše boje se musí strategicky orientovat na celosvětové převzetí politické moci dělnickou třídou. Pouze socialistická republika v Evropě založená na volném svazu dělnických republik zajistí sebeurčení a rovná politická práva pro Basky a další utlačované národy.

Stop represi!

My, REVOLUTION, bránili SEGI a práva mládeže v Baskicku již řadu let. Budeme s nimi pokračovat ve společné práci, ale také vůči nim uplatňovat soudružskou kritiku.

- Protestujeme proti persekuci SEGI! Konejme protestní demonstrace před španělskými institucemi po celém světě.

- Svobodu všem politickým vězňům! Obvinění z „terorismu“ může zasáhnout kohokoliv, kdo se staví proti supervelmoci EU.

- Budujme revoluční internacionálu mládeže! Mládež se musí sjednotit v boji proti kapitalismu!

- Za revoluční internacionálu! Pouze mezinárodní organizace dělnické třídy může porazit kapitalismus!

- Za socialistickou Evropu v socialistickém světě, který garantuje právo národů na sebeurčení!

Koordinace iREVOLUTION, 7. února 2007