EnglishDeutschČeskyFrançaisItalianoBahasa Indonesia

Revoluční Opozice

Úvod: V rámci revolučního hnutí dochází dnes ke zradám Ligy za pátou internacionálu proti mládeži Revo. Liga káže vodu, ale pije víno. Káže o budování revoluční nezávislé mládeže a přitom ustanovila svoji kliku v rámci revoluční mládeže. Na Konferenci v ČR ukázala Liga svou nezávislou politiku útokem na australské Revo, ve kterém není ani jeden člen Ligy, a Lize se podařilo vyloučit australskou sekci z REVOLUTION.
Za podpory rakouského Reva zaútočila na německou sekci a nazvala ji maloburžoazně pasivní.Proč? V německé sekci jsou pouze 2 členové ligy. Ano, to německé Revo, které odvádí většinu revoluční práce a dnes je na vzestupu; to německé Revo, které získává většinu mladých lidí ze zhroucené mládežnické reformistické organizace Solid – bylo označeno za pasivní či „pasivně propagandistickou“ skupinu! Jak absurdní a hanebné obvinění!

PROTO ZAKLÁDÁME REVOLUČNÍ OPOZICI MLÁDEŽE

STANOVY A PRAVIDLA OPOZICE:

1. Revoluční Opozice je vyhlášena jako akce proti chování Ligy vůči mládeži. Chování, které připomíná spíše chování stalinských byrokratů vůči mládeži než postoje revolucionářů.
2. V opozici mohou být i ti členové Ligy, kteří se jasně distancují do vyloučení Australského Reva a byrokratických manévrů Ligy na konferenci i obecně!
3. Opozice se plně hlásí k programu World Revolution.Nehodlá dělat žádné úpravy programu a přímo zdůrazňuje část programu s nadpisem:“Revoluční hnutí mládeže“ jakožto odpověď na chování Ligy.

CÍLE:

1. Opozice požaduje ÚPLNOU (organizační i politickou) nezávislost Reva na Lize.
2. Sjednocení mládeže do revolučního nezávislého hnutí mládeže.
3. Nejsme proti spolupráci s Ligou, ale pouze jako rovný s rovným, bez skrytého manipulování!

Revoluční Opozice je tímto založena ode dne 21.Če rvence 2006.

Revoluční Opozice v REVU Česko se po REVOkempu 2006 stala součástí mezinárodní tendence iREVO. A., REVO CZ