EnglishDeutschČeskyFrançaisItalianoBahasa Indonesia

iRevo se představuje

Zakládající dokument mezinárodní tendence iRevo

Všichni členové REVO, kteří nejsou členy LFI, přítomní první den REVOkempu 2006 (další se připojili později) založili nezávislou tendenci v REVOLUTION.

Stojíme za konceptem a programem REVOLUTION, avšak nemůžeme uznat struktury REVA, které byly vytvořeny na Konferenci reprezentující jedinou frakci. Nemůžeme akceptovat vyloučení REVO Austrálie.

Chceme pracovat společně s Ligou za pátou internacionálu (LFI), stejně jako s jinými skupinami sdílejícími náš program, avšak na bázi, která je čestná, otevřená, z očí do očí. Uznáváme práci členů LFI v budování REVO. Ale jejich frakční práce podkopala demokracii a rozbijí REVO jako mezinárodní organizaci.

Budeme bojovat, abychom učinili REVO skutečně nezávislé, založené na principech Liebknechta, Lenina, Trockého a původně i samotné LFI (alespoň její oficiální pozice). Kvůli praktikám vedení Ligy při vytváření všech důležitých rozhodnutí a dokumentů pro REVO (což se LFI frakce snažila v minulosti popírat a pokračuje v tom dokonce i dnes) nemůže být REVO politicky nebo i jen organizačně nezávislé.

První mezinárodní konference REVA, na které nám IS vnutil nové struktury, potopil organizaci do krize. Druhá konference vyhlásila struktury zahrnující pouze členy LFI frakce, v nichž není reprezentováno několik sekcí, což krizi jen prohloubilo. Oficiální struktury REVA nejsou uznávány velkou částí organizace.

K udržení jednoty potřebujeme mezinárodní struktury uznávané všemi. Proto navrhujeme provizorní RIC složený po jednom reprezentantu z každé sekce včetně sekce REVO Austrálie.

Demokratický centralismus je jedinou formou organizace vhodnou pro komunisty. Avšak je-li demokracie blokována většinovou frakcí, centralismus může být pouze byrokratický. Nemůžeme akceptovat formu „demokratického centralismu“, která znamená jen poslušnost vůči diktátu LFI.

K vytvoření jednotné mezinárodní organizace potřebujeme syntézu zkušeností a politických pozic jednotlivých sekcí vyplývající z průběhu demokratické diskuse. To je nemožné, jsou-li dokumenty REVA vytvářeny pěti staršími pány z vedení LFI.

Naše tendence je nezbytná jen potud, co uzavřená většinová frakce kontroluje organizaci. Vyzýváme tuto frakci k seberozpuštění a členy LFI v REVO k práci otevřeným, nefrakčním způsobem.

Kapitalismus se sám nezničí. Ať žije Nezávislé iRevo!

Nezávislé REVOLUTION, 31.7.2006